Gezinstherapie

Terugkerende of langdurige spanningen in het gezin, kunnen reden zijn om met elkaar in gezinstherapie te gaan. Bij gezinstherapie gaan we op zoek naar patronen die in het gezin zijn ontstaan, de verschillende posities en de onderlinge interacties, die de spanningen in stand houden en voor problemen zorgen. Een belangrijk doel is om verstoorde (interactie) patronen te doorbreken en de onderlinge relaties te verbeteren.
Bij gezinstherapie gaat het niet over één persoon maar over het op elkaar inwerken en beïnvloeden van alle gezinsleden over en weer.

Bij gezinstherapie gaat het over alle soorten gezinnen (bijvoorbeeld twee-oudergezinnen, eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen).
Ook kunnen er problemen zijn tussen ouders en hun volwassen kinderen en kan dat een reden zijn om samen hulp te zoeken.

Aanleidingen die reden kunnen zijn om in gezinstherapie te gaan kunnen zijn: