Over mij

Kirsten Ik ben Kirsten Nooteboom en werk al meer dan 30 jaar met veel plezier in de hulpverlening. Vooral binnen de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg maar ook in verschillende voorliggende velden zoals preventie en consultatie. In deze jaren heb ik veel ervaring opgedaan en mij persoonlijk steeds meer ontwikkeld en geschoold in zowel individuele als systemische behandeling.

Ik heb veel kennis van verschillende problematiek waaronder stemmingsklachten, angstklachten, burn-outklachten, ontwikkelingsproblmematiek (autisme en ADHD), verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en emotieregulatieproblematiek. Daarnaast ben ik geschoold in de gedragstherapie en werk ik binnen individuele therapie o.a. vanuit Acceptance and Commitment Therapie (ACT).

Sinds een aantal jaren ben ik geregistreerd systeemtherapeut en werk ik vooral met gezinnen en relaties.
In mijn visie staan problemen, het vast lopen (of een psychische klacht), nooit op zichzelf, maar worden deze altijd beïnvloed door relationele, sociale en culturele factoren. Geschiedenis, leefsituatie en relaties hebben invloed op het ontwikkelen van klachten en problemen. Ik vind het belangrijk om deze factoren te betrekken, te ontdekken en te begrijpen en om ze mee te nemen in de behandeling. Dit betekent dat ik breed kijk vanuit meerdere perspectieven. Hierdoor ontstaan meerdere mogelijkheden en ingangen die veranderingen kunnen bewerkstelligen en/of een andere manier van denken, voelen en beleven.

Van nature ben ik een nuchter persoon en hecht veel waarde aan een goede vertrouwens- en samenwerkingsrelatie. Mijn streven is iedereen die bij mij voor hulp komt zo goed en serieus mogelijk weer de goede weg op te helpen.

Buiten mijn werk als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg ben ik partner en moeder van drie jongens. In mijn vrije tijd ben ik een fanatiek hardloopster.